Souběh ulic Wuchterlova, Kafkova a Kyjevská tvoří prostor klasického náměstí, které však zatím nemá název. Městská část Praha 6 demokraticky vyzvala obyvatele, aby nějaké pojmenování navrhli. Výzva se setkala s velkým ohlasem, ale ze širokého spektra návrhů zatím nebylo nic vybráno.

Prostoru, který je ohraničen činžovními domy, na západní straně dominuje průčelí Husova sboru spolu s mírně předstupující 42 m vysokou věží. Objekt byl postaven v letech 1925-1926 podle projektu arch. Jiřího Stibrala.

Během měsíců února a března roku 2007 byl v místě budoucího náměstí proveden archeologický průzkum, neboť následně došlo k výstavbě podzemních garáží. Prostor byl kompletně rekonstruován, vydlážděn a osazena nová zeleň a lavičky.

Středem prochází asi 3 m široký koridor, překlenutý dvěma můstky, kde protéká voda a dno tvoří oblázky. Brod má šest kamenných polí a pět při zemi osvětlených vodních přepadů. Třešničkou na pomyslném dortu jsou velice zdařilé bronzové plastiky tří koní v takřka životní velikosti, dílo výtvarníka Michala Gabriela. Dva z nich jdou brodem, třetí jde mimo. Má tak být znázorněno, že tudy v minulosti vedla formanská cesta. Sochy koní jsou k velké radosti dětí provedeny v masivu a tak se jich mohou nejen dotýkat, ale na nich i sedět. Zkompletované dílo bylo slavnostně odevzdáno veřejnosti začátkem května 2008.