Při severním okraji Prahy mezi Čimicemi a Ďáblicemi se nachází bývalá vesnice Dolní Chabry. Dnes je již plnohodnotná součást hl. města Prahy, ke kterému byla připojena 1. ledna 1968. Původ názvu Bíleneckého náměstí není zcela jasný. Pravděpodobně je odvozen od Bílence, což je ves na Lounsku.

Jedna věc je však jistá, při Bíleneckém náměstí stojí význačná pražská sakrální památka, kostel Stětí sv. Jana Křtitele se zvonicí. První podobu mu vtiskli jeho stavitelé v druhé polovině 11. století. Byla to románská rotunda s podkovitou apsidou na východní straně. Její zbytky odkryl archeologický průzkum pod podlahou dnešního kostela. Ty si mohli návštěvníci prohlédnout v dubnu 2008 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Na místě rotundy vznikl ve třetí čtvrti 12. století jednolodní tribunový kostel s polokruhovou apsidou, který si v podstatě svou románskou podobu zachoval i přes pozdější stavební úpravy. Ty v 18. století přistavěly k severní stěně sakristii o čtvercovém půdorysu, obdélnou předsíň a barokní kruchtu.

Kostel je obklopen starým hřbitovem, ohrazeným zdí z lomového kamene. Při zdi je vystavěna zvonice. V přízemní části je zděná, na kamenný spodek navazuje dřevěné bedněné patro. Střecha je jednoduchá, jehlancovitá, krytá plechem.

Na Bíleneckém náměstí byl 6. května 2002 odhalen pomník věnovaný třiadvaceti místním občanům, kteří padli během Pražského povstání v květnu 1945. Pomník z hořického pískovce znázorňuje roztržený sloup, z jehož středu vyrůstá poupě růže, symbol nového života. Autory díla jsou studenti Střední školy sochařské a kamenické v Hořicích pod vedením prof. Michala Moravce.